جشنواره تابستانی مشاهیر آذربایجان

جشنواره تابستانی مشاهیر آذربایجان

پرداخت هزینه لباس مدارس به قید قرعه به 15 نفر

.مسابقه اینستاگرامی : در مجموعه مشاهیر آدربایجان عکس گرفته و عکس خود را در صفحه اینستاگرام مشاهیر آذربایجان به اشتراک بگذارید به 10 نفر که بیشترین لایک را داشته باشند جایزه نفیسی داده خواهد شد

    مسابقه نقاشی: افرادی که با موضوع مشاهیر آذربایجان ویا مناطق دیدنی  منطقه در صفحه مخصوص مجله جنگ دانش آموزی  نقاشی کشیده و تحویل دهند به 10 نفر برتر جایزه ویژه تعلق می گیرد.

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به مجتمع مشاهیر آذربایجان می باشد. .